Service en Garantie Voorwaarden

Service en Garantie Voorwaarden

Service en Garantie

Bij shop4tooys houdt de service niet op na aflevering van het gekochte artikel. Is er volgens u iets niet in orde met uw bestelling of heeft een klacht, van welke aard dan ook, neemt u dan contact met ons op door online een klachtenformulier in te vullen. Uw klacht wordt door ons binnen 2 werkdagen in behandeling genomen.

Garantie

Op al onze artikelen zit standaard de door de fabriek c.q. importeur vastgestelde garantie. Voor alle elektronica is dit de Nederlandse fabrieksgarantie. Deze garantie is niet overdraagbaar en wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele door shop4toys aan de klant afgegeven aankoopfactuur. De service op de artikelen die u bij ons besteld hebt wordt verleend door de fabrikanten c.q. importeurs of door een door hen geselecteerde serviceorganisatie.

Uitsluitingen Fabrieksgarantie

Er kan geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:
Als er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van de fabrikant zijn verricht
Als de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt
Als de slijtage als normaal kan worden beschouwd
Als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik
Als beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud

 

Service bij defect

Mocht er een defect zijn opgetreden bij het gekochte artikel dan kan de klant contact met ons opnemen door online een service formulier in te vullen. Daartoe klikt de klant op de link “Service en Contact” in het informatieblok onderaan de website, waar de klant het Service en Contact formulier kan invullen. De klant ontvangt een bevestiging per e-mail. Valt het defect nog binnen de garantieperiode dan krijgt de klant binnen 1 werkdag bericht hoe de klacht afgehandeld wordt. Wij onderhouden goede contacten met de officiële serviceafdelingen van onze fabrikanten c.q. importeurs en ook buiten de garantieperiode kunnen wij hulp bieden bij de reparatie of contact met de servicedienst van de importeur opnemen. De klant kan ook zelf contact opnemen met het servicenummer van de betreffende fabrikant c.q. importeur. De klant moet rekening houden met een periode tot 2 weken voordat het retour gezonde artikel weer bij de klant terug is, tenzij er door shop4toys of door de fabrikant een andere afspraak met de klant is gemaakt.